Eksempel på dækninger

Kriminalitetsforsikringen dækker eksempelvis:

  • Underslæb, som er ulovlig erhvervelse af anden formue, der er i gerningsmandens varetægt
  • Bedrageri og databedrageri, hvor man ved at vildlede en person fremkalder et uberettiget tab for vedkommende og samtidig skaber økonomisk vinding for sig selv eller andre.
  • Mandatsvig, hvor man i forvaltningen af en andens formue giver vedkommende et tab for at give sig selv eller andre en gevinst.
  • Tredjemands data- og kontooverførselsbedrageri og hacking.

 

Desuden dækker forsikringen virksomhedens tab ved netbanking:

  • Computervirus og data-sabotage
  • Falske pengesedler.

Ved computerkriminalitet dækker forsikringen omkostninger til reproduktion eller genetablering af data efter virusinfektion eller hacking mod computersystemer i virksomheden. Dækningen ved computerkriminalitet udgør max 25% af forsikringssummen.

 
 
 
Kontakt og Bestil
39 46 00 80
 
 
 
Ring mig op
Send os dine oplysninger - så ringer vi til dig

ringmigop

Ring mig op