Tjekliste ved skader

Tjekliste Klinikforsikringen....når skaden er sket!

Hvis din klinik bliver ramt af indbrud, vandskade, beskadigelse af inventar og udstyr eller andre begivenheder, som eventuelt kan være omfattet af klinikforsikringen, er det vigtigt at huske:

 • Anmeld skaden hurtigst muligt til Codan - enten online via Codans hjemmeside www.codan.dk eller på telefon 33 55 38 70 mellem kl. 8.00 og 16.00.

 • Ved større skader, udenfor åbningstiden dvs. mellem kl. 16.00 og 8.00,
  hvor der skal sættes aktivt ind med det samme, kan Codans døgnvagt kontaktes på telefon 33 55 55 55.

 • Ved tyveri og indbrudsskader – sørg først for at få afdækket, enten ved at gøre det selv eller ved at kontakte en glarmester, tømrer eller lignende. Anmeld hurtigst muligt skaden til politiet og umiddelbart herefter til Codan. Skade på bygningsdele skal anmeldes til ejendomsforsikringen.
  NB! Beskadiget udstyr må ikke bortskaffes før Codan har haft mulighed for at besigtige det. Nyt udstyr må ikke anskaffes, før Codan har haft mulighed for at vurdere skaderne.

 • Ved skader på edb udstyr og andet teknisk udstyr skal skaden anmeldes hurtigt til Codan.
  NB! Beskadiget udstyr må ikke bortskaffes før Codan har haft mulighed for at besigtige det. Nyt udstyr må ikke anskaffes, før Codan har haft mulighed for at vurdere skaderne.

 • Ved alle skader, hvor klinikkens produktion er stoppet, skal du hurtigst muligt kontakte Codan.

 • Skade på bygningsdele, såsom døre, vinduer, gulve, lofter mv., skal anmeldes til ejendomsforsikringen, dog er de bygningsmæssige ændringer af lokaler, som sikrede selv har foretaget, omfattet af klinikforsikringen.

 • Sørg for at begrænse skaden og følgerne af skaden mest muligt.

 • Jo hurtigere en skade anmeldes til Codan, jo hurtigere kan sagsbehandlingen påbegyndes. Så snart skaden er anerkendt som en dækningsberettiget skade, kan relevante forholdsregler iværksættes.

 • Husk at der er en selvrisiko på kr. 3.000 ved tyveriskader.

 

TandlægeTryghed
web@tdlt.dk - Tlf.: 39 46 00 80

 

 

 
 
 
Kontakt & Bestil
39 46 00 80
 
 
 
Ring mig op
Send os dine oplysninger - så ringer vi til dig

ringmigop

Ring mig op