Til dig
- der er færdiguddannet tandlæge i 2022 og 2023

Når du går fra at være tandlægestuderende til at være færdiguddannet tandlæge, er der flere ting, du skal være opmærksom på omkring dine forsikringer. Her kan du læse, hvad der sker med dine gratis forsikringer som studerende og om hvilke muligheder du har for at blive godt dækket fremadrettet som tandlæge. 

Vil du vide mere om, hvem TandlægeTryghed er? klik her.

Tab af Erhvervsevne-forsikring

Kandidat 2022 og 2023
Tab af Erhvervsevne-forsikringen er en fagspecifik forsikring, som sikrer din indkomst, hvis du mister evnen til at arbejde som tandlæge. TandlægeTryghed tilbyder alle tandlægestuderende på 10. semester en gratis Tab af Erhvervsevne-forsikring indtil 1 år efter udgangen af dit kandidatår.

Dækningen på den gratis Tab af erhvervsevne-forsikringen svarer til grundmodulet, som giver dig en årlig udbetaling på 300.000 kr. (2023). Grundmodulet er obligatorisk for alle tandlæger, der er medlem af Tandlægeforeningen og arbejder i privat praksis i mere end 14 timer om ugen. 

Når du har bestået din eksamen, har du mulighed for at forhøje din dækning med op til 7 tillægsmoduler á 100.000 kr. Det er vigtigt, at du løbende justerer din dækning på forsikringen, i takt med at dine indtægter og udgifter stiger. 

Hvordan får jeg den gratis Tab af erhvervsevne-forsikring?
For at få den gratis Tab af erhvervsevne-forsikring, kræver det at du udfylder en digital begæring med helbredsspørgsmål, der skal underskrives med NemID/MitID. 

Du kan se den elektroniske begæring til etableringen af Tab af erhvervsevne-forsikringen her

Se også informationsvideo om Tab af erhvervsevne-forsikringen her:

Læs mere om den gratis Tab af erhvervsevne-forsikringen og om priser på forsikringen efter den gratis periode.

Gruppelivsforsikring 

Kandidat 2023:
Du er indtil den 31. december 2023 omfattet af den gratis dækning for studerende på 100.000 kr. ved død. Pr. 1. januar 2024 overgår du automatisk til Tandlægeforeningens overgangsordning på gruppelivsforsikringen - for nyuddannede tandlæger, såfremt du har givet samtykke hertil . Overgangsordningen dækker 420.000 kr. ved død og 200.000 kr. ved visse kritiske sygdomme. Det betyder, at du fra den 1. januar 2024 selv skal betale præmien på 896 kr. årligt (2023).

Hvis du ikke ønsker at være forsikret på Gruppelivsforsikringen for nyuddannede tandlæger kan du indsende en afkaldserklæring inden den 1. december 2023. Ønsker du at få den almindelige Gruppelivsforsikring for tandlæger, skal du kontakte os på 39 46 00 80.
Vi kontakter dig inden årsskiftet, hvor du igen vil få mulighed for at fravælge Gruppelivsforsikringen for nyuddannede tandlæger.

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kandidat 2023:
Som studerende er du, hvis du har givet samtykke, automatisk omfattet af en gratis kollektiv ulykkesforsikring, som dækker dig med op til 500.000 kroner ved invaliditet som følge af ulykkestilfælde. Denne forsikring fortsætter gratis til den 31. december 2023. Efter denne dato, skal du selv sørge for at være dækket, hvis du skulle komme ud for en ulykke. Læs mere om Ulykkesforsikringen/personforsikringen eller beregn pris her.

Hvis du allerede har tegnet en privat ulykkesforsikring (udover den Kollektive Ulykkesforsikring) kan du se din dækning ved at logge på tryg.dk "min side" med NemID/MitID.

Kontakt os på 39 46 00 80, hvis du har spørgsmål eller ønsker at oprette en ulykkesforsikring.

Indboforsikring for studerende

Indboforsikring for studerende er ikke en gratis forsikring. Men du kan have oprettet en indboforsikring for studerende gennem TandlægeTryghed. Hvis du har en indboforsikring i Tryg Gruppeforsikring, vil din forsikring fortsætte automatisk efter 1.1.2024. Dog vil prisen være højere, fordi du ikke længere kan få "studierabat", men du vil få ekstra 50% rabat på den forhøjet pris det første år.
Du kan se, hvordan du er dækket, ved at logge på tryg.dk "min side" med NemID/MitID.

Læs mere om privatforsikringer for tandlæger.

Hvem er TandlægeTryghed?

Hvis du vil vide mere om TandlægeTryghed og hvordan vi kan hjælpe dig som færdiguddannet tandlæge, kan du læse mere om os her.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os på tlf. 39 46 00 80 eller på web@tdlt.dk, hvis du har brug for hjælp og rådgivning.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.

TandlægeTryghed har aftale med forsikringsselskaberne om salg af Erhvervsudygtighedsforsikringer til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed administrationsbidrag fra de enkelte selskaber.

 
 
 
Kontakt & Bestil
39 46 00 80