Bestil IT-kriminalitetsforsikring

Bestil IT-kriminalitetsforsikring

Her kan du bestille vores standard IT-kriminalitetsforsikring.

På vores standard IT-kriminalitetsforsikring kan du vælge mellem følgende dækningssummer i 2018:

  • 1 mio kr. - årlig præmie: 1.539 kr.
  • 2 mio kr. - årlig præmie: 2.090 kr.
  • 3 mio kr. - årlig præmie: 2.509 kr.

Der er en selvrisiko på 5.000 kr.

Prisen for en standard IT-kriminalitetsforsikring er baseret på, at virksomheden maksimalt har en årlig omsætning på 50 mio kr. og maksimalt har 25 ansatte. Hvis din virksomhed har mere end 25 ansatte eller har en årlig omsætning, der er større end 50 mio kr., skal du bestille et særligt tilbud på IT-kriminalitetsforsikringen her.Bestilling af IT-kriminalitetsforsikring:

Når vi har modtaget din bestilling, sender vi den straks videre til Codan.
Du vil herefter modtage police og præmieopkrævning fra Codan.

Såfremt Codan Forsikring accepterer din ansøgning om tegning af forsikring uden særlige forbehold, vil forsikringen træde i kraft,når vi har modtaget din bestilling.

Bestil IT-krim forsikring

Bestil IT-krim forsikring
Ved forsikring af et klinikfællesskab, angiv navn og cvr-nr. på hvilke øvrige selskaber, der skal omfattes af forsikringen (udover cvr-nr. angivet som forsikringstager):
Hvis du svarer ja til et eller begge af de to følgende spørgsmål, skal din ansøgning om tegning af IT-kriminalitet godkendes af Codan Forsikring før evt. tegning af forsikringen kan finde sted.

Basis samtykke

Som forsikringstager erklærer jeg, at indeværende bestilling skal betragtes som en begæring om at tegne forsikring for det/de nævnte selskab/selskaber. Betalingen af den opkrævede præmie er efterfølgende at betragte som en accept af at tegne forsikringen på de aftalte vilkår.

Derudover giver jeg samtykke til, at alle oplysninger, herunder personlige oplysninger, kan udveksles mellem Codan Forsikring og Tandlægernes Tryghedsordninger. Jeg er bekendt med, at jeg altid kan trække samtykket tilbage, men at dette i så fald kan have betydning for fortsættelse af forsikringen.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.

TandlægeTryghed har aftale med Codan om salg af IT-Kriminalitetsforsikringer til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed administrationsbidrag fra Codan.