Ansøgning om udbetaling

Visse kritiske sygdomme

Ansøg om udbetaling digitalt

Du kan ansøge om udbetaling ved visse kritiske sygdomme på www.fg.dk
under "Mit Gruppeliv". Log ind med dit NemId og udfyld ansøgningsskemaet online. Forenede Gruppeliv vil herefter kontakte dig, når de har gennemgået din ansøgning.

 

Samarbejde med Landspatientregistret

For at kunne modtage udbetaling ved kritisk sygdom, skal der sendes en ansøgningsblanket til FG. I den forbindelse har FG indgået et samarbejde med Landspatientregistret, for at minde flest muligt om at ansøge om udbetaling til forsikringsselskabet.

Når en patient får diagnosticeret en kritisk sygdom, kan Landspatientregistret se, om patienten har en forsikring med dækning for Kritisk Sygdom. Hvis det er tilfældet, sender Landspatientregistret et brev til patienten, med en opfordring til at kontakte sit forsikringsselskab.

Er du som tandlæge forsikret hos FG og har modtaget et brev fra Landspatientregistret, skal du kontakte TandlægeTryghed, for at få tilsendt en anmeldelsesblanket.

Kontakt os på 39 46 00 80 eller web@tdlt.dk.

Frist for anmeldelse af Kritisk Sygdom

Anmeldelse af kritisk sygdom skal ske inden 2 år efter ophør af Gruppelivsforsikringen.
Retten til udbetaling af dækning for kritisk sygdom bortfalder ved forsikredes død, medmindre der inden dødsfaldet skriftligt er søgt om udbetaling overfor Forende Gruppeliv.

Dødsfald

Ved dødsfald skal pårørende til afdøde rette henvendelse til TandlægeTryghed, med oplysninger om navn og cpr-nr. på afdøde, samt dato for dødsfald.

Angiv venligst navn, adresse og kontaktinformation på de/den nærmeste pårørende.

TandlægeTryghed orienterer Forenede Gruppeliv om dødsfaldet, hvorefter Forenede Gruppeliv behandler anmeldelsen.

 
 
 
Kontakt og Bestil
39 46 00 80
 
 
 
Ring mig op
Send os dine oplysninger - så ringer vi til dig

ringmigop

Ring mig op