Vilkår for køb af Erhvervsudygtighedsforsikring

Her kan du læse om de vilkår, der gælder, når du køber en Erhvervsudygtighedsforsikring hos Danica Pension via TandlægeTryghed.

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde dit køb af den del af din Erhvervsudygtighedsforsikring, der ikke er obligatorisk i henhold til Tandlægeforeningens vedtægter. Du har en fortrydelsesret på 30 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor du har fået meddelelse om, at aftalen er indgået.

Du har efter forsikringsaftaleloven krav på en række oplysninger, blandt andet om fortrydelsesretten og forsikringsydelsen. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift. Oplysning om fortrydelsesret har du modtaget ved denne information. Oplysningen om forsikringsydelsen kan du finde i Pensionsoversigten, når ændringen er registreret. Øvrige vilkår for aftalen finder du også i Pensionsoversigten.

Hvis du i dækningsoversigten f.eks. får meddelelse om, at ændringen er registreret mandag den 30. november, har du frist til og med onsdag den 30. december.

Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag.

Sådan fortryder du
Inden fortrydelsesfristens udløb skal du underrette os om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftlig – f.eks. pr. brev eller elektronisk post – skal du blot sende underretningen inden fristens udløb.

Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal inden fristens udløb gives til:

TandlægeTryghed
Svanemøllevej 85
2900 Hellerup
Mail: web@tryghedsordningerne.dk

eller

Danica Pension
Parallelvej17
2800 Kgs. Lyngby
Kundeservice_gruppeordning@danicapension.dk

Oplysning om rådgivning og aflønning

TandlægeTryghed har aftale med Danica Pension om salg af privatforsikringer til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed administrationsbidrag fra Danica Pension. TandlægeTrygheds ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet.

Betaling og Betalingsservice

Hvis du køber forsikringen ved møde eller samtale med os, sker tilmelding efter aftale med dig. Tilmelder du dig ikke Betalingsservice, vil du modtage et indbetalingskort.

Ikrafttrædelse

Forsikringen træder i kraft, når forsikringen er antaget - evt. på et senere aftalt tidspunkt. Danica Pension udsteder som udgangspunkt forsikringsaftalen på dansk.

Er du allerede dækket af andre forsikringer?

Når du køber en forsikring, skal du være opmærksom på, om du allerede er dækket af en tilsvarende forsikring eller ydelse.

Forudsætninger for prisen på forsikringer i Danica Pension

Ved forsikringsaftalens indgåelse skal du afgive helbredsoplysninger. Hvis helbredsoplysningerne medfører, at dækningen ikke kan oprettes på normale vilkår, kan du eventuelt blive tilbudt en anden forsikring. Den alternative forsikring kan være en forsikring med begrænset forsikringsdækning, herunder skærpede vilkår og eventuelt en tillægspris.

Urigtige oplysninger

Afgiver du urigtige oplysninger i forbindelse med køb af forsikringen, kan erstatningen blive sat ned eller i værste tilfælde falde helt bort. Det sker, hvis Danica Pension ikke ville have oprettet din forsikring på almindelige vilkår på baggrund af de korrekte oplysninger. Det gælder også, selvom det er en anden sygdom, du senere søger erstatning for. Det er derfor vigtigt, at oplysningerne er korrekte.

Din selvbetjeningsløsning   

På Danica Pension kan du logge på 'Netpension' - dit personlige overblik over dine forsikringer og pensionsordninger i Danica Pension. Her kan du finde oplysninger om din Erhvervsudygtighedsforsikring, og hvor meget du får udbetalt, hvis du skulle miste erhvervsevnen.

Klage

Du har mulighed for at oprette en formel klagesag, hvis du for eksempel mener, at du er blevet rådgivet forkert, har fået forkerte oplysninger mv. Din klage går til den klageansvarlige, der ser nærmere på sagen, og din klage starter et formelt sagsforløb. Brug formularen "Opret en formel klagesag" på Danica Pensions hjemmeside.

Ankenævnet for Forsikring

Er du ikke tilfreds med resultatet af din klage til Danica Pension, kan du klage til

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Tlf.: 33 15 89 00 (åbningstid kl. 10-13)
www.ankeforsikring.dk

Klagen skal formuleres i et særligt skema, der ligger på Ankenævnets hjemmeside www.ankeforsikring.dk

Tilsyn

Danica Pension er underlagt tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.

 
 
 
Kontakt & Bestil
39 46 00 80
 
 
 
Ring mig op
Send os dine oplysninger - så ringer vi til dig

ringmigop

Ring mig op