Hvornår kan der ske udbetaling?

Vurdering af din erhvervsevne

Erhvervsudygtighedsforsikringen tager i første omgang udgangspunkt i din erhvervsevne som tandlæge. Det kalder man en fagrelateret dækning. Rammes du af en sygdom eller ulykke, tages der, ved vurdering af skadesudbetaling, stilling til, om du fortsat kan praktisere som tandlæge. Du kan få udbetaling på den fagrelaterde dækning i op til 5 år. Herefter kan du vælge at blive omskolet til nyt erhverv. Efter udbetaling i fem år vil det være din generelle erhvervsevne, der vil være afgørende for en eventuel fortsat udbetaling.

Er du fyldt 58 år, ved erhvervsevnetabets indtræden, vil din erhvervsevne udelukkende blive vurderet ud fra din evne til at arbejde som tandlæge. Dette gælder i perioden fra 58 år til udløb af forsikringen eller til raskmelding.

Udbetaling ved tab af erhvervsevne

Der kan ske halv udbetaling ved min. 50% erhvervsevnetab og fuld udbetaling ved mere end 66 2/3% erhvervsevnetab (lægelig vurdering).

Dækningen udbetales, hvis medlemmet inden det fyldte 65. år på grund af sygdom eller ulykkestilfælde får nedsat sin erhvervsevne til en tredjedel eller derunder, jf. forsikringsbetingelserne. Dog gælder der en karensperiode på 6 måneder.

Hvis erhvervsevnen bliver nedsat til mellem halvdelen og en tredjedel af den fulde erhvervsevne, ydes der halv udbetaling.

Uanset ovenstående gælder det dog, at hvis medlemmet er født før den 1. januar 1957, udbetales dækningen indtil det 67. år.

Enhver udbetaling fra Erhvervsudygtighedsforsikringen bliver beskattet som personlig indkomst. (Dog betales der ikke Arbejdsmarkedsbidrag af ydelsen)

Karensperiode

Der er en 6 måneders karensperiode på forsikringen.

Modtog du udbetaling pr. 1. januar 2014

Tandlæger der modtog udbetaling fra forsikringen den 1. januar 2014, er blevet i PFA på gældende vilkår.
Ophører udbetalingen i PFA Pension i forbindelse med en raskmelding, vil forsikringen blive overført til Danica Pension.

 
 
 
Kontakt & Bestil
39 46 00 80
 
 
 
Ring mig op
Send os dine oplysninger - så ringer vi til dig

ringmigop

Ring mig op