Vilkår for køb af eProtect

Her kan du læse om de vilkår, der gælder, når du køber eProtect via TandlægeTryghed hos Tryg.

Oplysning om rådgivning og aflønning

TandlægeTryghed har aftale med Tryg om salg af eProtect og Netbanktyveriforsikring til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed administrationsbidrag fra Tryg. TandlægeTryghed ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet.

Betaling og Betalingsservice

Du betaler for dit køb via tryg.dk ved at indtaste bankoplysningerne til den konto, som du ønsker forsikringen skal betales fra. Beløbet bliver hævet fra din konto, når forsikringen starter.
Når du køber forsikringer via tryg.dk, bliver du automatisk tilmeldt Betalingsservice på det kontonummer, som du oplyser ved købet. Tilmeldes du ikke betalingsservice, vil du modtage et indbetalingskort.

Kvittering for køb af forsikringer på Tryg.dk

Tryg opbevarer ikke oplysningerne om dit køb på tryg.dk på en måde, så du senere kan få en kopi af din kvittering. Husk derfor at gemme den kvittering som du modtager på din mailadresse umiddelbart efter, at du har bekræftet dit køb.

Start af forsikring

Forsikringen/erne starter på det aftalte tidspunkt. Ved køb på tryg.dk dog tidligst på datoen for bekræftelse af køb. Tryg udsteder forsikringsaftalenummeret/erne på dansk og kommunikerer som udgangspunkt på dansk.

Er du allerede dækket af andre forsikringer?

Når du køber en forsikring, eller serviceydelse, skal du være opmærksom på, om du allerede er dækket af en tilsvarende forsikring eller ydelse. Du skal selv sørge for at opsige eventuelle tilsvarende forsikringer og services i andre forsikringsselskaber eller hos andre udbydere.

Forudsætninger for prisen på forsikringen

Ved forsikringsaftalens indgåelse skal du afgive risikooplysninger. Det er de ting Tryg eller TandlægeTryghed spørger om, i forbindelse med, at du etablerer en forsikring. Tryg bruger dem til at vurdere risikoen og fastsætte prisen og vilkår.

Urigtige oplysninger

Afgiver du urigtige oplysninger i forbindelse med køb af forsikringen, kan det medføre, at Tryg kan annullere din forsikring med tilbagevirkende kraft. Hvis oplysningerne ikke er rigtige, kan det føre til nedsat erstatning eller slet ingen erstatning. Dette følger af forsikringsaftaleloven. Det er derfor vigtigt, at risikooplysningerne er korrekte.

Gebyrer og afgifter

Der skal betales skadeforsikringsafgift til statskassen af prisen for skadesforsikringer. Afgiften udgør 1,1 % af prisen på dine forsikringer og skal betales, hver gang du betaler dine forsikringer.

Miljøbidrag udgør 84 kr. om året.

Hvis du ikke er tilmeldt digital post fra Tryg i e-Boks eller har tilmeldt dig på Min side på tryg.dk, koster det 82,50 kr. om året pr. forsikringstager, uanset hvor mange forsikringer du har.
Når du betaler gennem Betalingsservice, opkræver Tryg et gebyr på 9,50 kr. pr. forsikring.

Bliver opkrævningen ikke betalt til tiden, rykker Tryg for betalingen. For hvert rykkerbrev opkræver Tryg et gebyr på 100,00 kr. til dækning af ekstra administrationsomkostninger.
Læs mere om gebyrer og afgifter her.

Dit selvbetjeningsunivers

Som virksomhed, kan du logge på ”Min Virksomhed” på tryg.dk. Her kan du finde oplysninger om virksomhedens nuværende forsikringer, se og anmelde eventuelle skader, og du har også mulighed for at se din bonus fra Tryghedsgruppen.

Persondata og cookies

Når der beregnes en pris på en forsikring eller du køber en forsikring online, behandler Tryg dine oplysninger for at indgå, administrere og opfylde dine aftaler med os, se databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b.

Du kan læse, hvordan Tryg behandler oplysninger om dig i Trygs persondatapolitik her: Tryg.dk/personoplysninger

Tryg anvender cookies på tryg.dk. Læs mere her om cookies her.

Klage

Er du ikke enig i Trygs afgørelse, så kontakt den afdeling, der har behandlet din sag. Hvis du fortsat ikke er tilfreds, kan du kontakte Kvalitetsafdelingen, som er den klageansvarlige afdeling.

Tryg Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup
mail: Kvalitet@tryg.dk

Såfremt en tvist vedrørende forsikringsaftalen indbringes for Retten, afgøres denne efter dansk ret ved en dansk domstol og i øvrigt efter retsplejelovens regler om værneting.

Tilsyn og Garantifond

Tryg er underlagt tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

 

 
 
 
Kontakt og Bestil
39 46 00 80
 
 
 
Ring mig op
Send os dine oplysninger - så ringer vi til dig

ringmigop

Ring mig op