Bonus fra Tryg

Hvem kan få bonus fra Tryg?

Hvis du er forsikringstager hos Tryg og har bopæl eller fast hjemsted i Danmark, er du automatisk medlem af TryghedsGruppen. Medlemmer af TryghedsGruppen har mulighed for at få udbetalt bonus. Det gælder også, hvis du er forsikret gennem TandlægeTryghed i Tryg Gruppeforsikring.

Hvem fastsætter bonusudbetalingen?

Det er TryghedsGruppens repræsentantskab, der hvert forår træffer beslutning om udbetaling af bonus og størrelsen heraf. Beslutningen vil blandt andet være baseret på TryghedsGruppens økonomiske resultat for det foregående år.

Læs mere om TryghedsGruppen og Tryg Medlemsbonus.

Nyhed fra Tryg - marts 2018:

Bonus på vej til Tryg-kunder
Vi har godt nyt til dig, hvis du har dine forsikringer hos Tryg. TryghedsGruppen, der er hovedejer af Tryg, har besluttet for tredje år i træk, at udbetale en bonus til sine medlemmer – som er lig med Trygs danske kunder.

Årets medlemsbonus er på 8 % af det, du i alt har betalt for dine forsikringer hos Tryg for året 2017. Alle Tryg-kunder, der er berettiget til bonus, får besked direkte fra TryghedsGruppen enten pr. brev eller i e-Boks i løbet af maj måned. Hvis din bonus er på 75 kr. eller derunder, udbetales der ikke bonus.

Du kan læse mere om Tryg Bonus og betingelserne for udbetaling på Tryg.dk

Udover at udbetale bonus til sine medlemmer uddeler TryghedsGruppen gennem TrygFonden i 2018 også 600 mio. kroner til projekter, der øger trygheden i Danmark – det er fx hjertestartere og livreddertårne.

Læs alt om medlemsbonus fra TryghedsGruppen på tryghedsgruppen.dk/bonus.