#
 
 

Coronavirus & forsikringer

Husk at det er muligt at søge om kompensation til faste udgifter for bl.a. selskabets forsikringer.


Her kan du læse om de forskellige forsikringsdækninger i relation til coronavirussen.

Dagpengeordningen

Bliver en tandlæge syg af Coronavirussen og varer sygdommen over 15 sygehverdage, vil der være dækning fra ordningen. Dagpengeordningen dækker kun, hvis en tandlæge bliver syg og ikke hvis klinikken sættes i karantæne.

Dagpengeordningen betingelser

Pensionsordning

Du har mulighed for at holde pause i dine indbetalinger til din pensionsordning i PFA pension, i op til 3 måneder.

Ændre pensionsordning

Sygedriftstabsforsikring - Codan

Forsikringen dækker driftstab efter 3 ugers uarbejdsdygtighed som følge af dokumenteret nedgang i forsikringstagerens omsætning i forsikringstiden, hvis tabet skyldes, at en eller flere forsikrede bliver helt eller delvist erhvervsudygtige i forsikringstiden, som følge af sygdom eller ulykkestilfælde.

Forsikringen dækker dog ikke ved uarbejdsdygtighed, der skyldes epidemier/pandemier, der er taget under offentlig behandling. Forsikringen dækker kun ved uarbejdsdygtighed og derfor ikke, hvis klinikken sættes i karantæne.

Sygedriftstabsforsikring betingelser

Sygeforsikring Erhverv - Købstædernes Forsikring

Forsikringen dækker efter 3 ugers uarbejdsdygtighed ved hel eller delvis uarbejdsdygtighed som direkte følge af egen sygdom eller ulykkestilfælde hos en eller flere af de forsikrede.

Forsikringen dækker dog ikke uarbejdsdygtighed, der direkte eller indirekte skyldes epidemier/pandemier, der er taget under offentlig behandling. Forsikringen dækker kun ved uarbejdsdygtighed og derfor ikke, hvis klinikken sættes i karantæne.

Sygeforsikring Erhverv betingelser

Sundhedsforsikring

Behandlingsgarantien på 10 dage kan igen overholdes, dog kan der være enkelte behandlinger, hvor garantien ikke kan efterleves. Dansk Sundhedssikring forsøger at hjælpe alle kunder bedst muligt og behandler alle sager ud fra de gældende forsikringsbetingelser.

Her kan du læse "ofte stillede spørgsmål" til sundhedsforsikring. 

Sundhedsforsikring forsikringsbetingelser

Klinikforsikringen

Klinikforsikringens driftstab dækker ikke nedgang i omsætningen pga Corona-situationen.Forsikringen dækker driftstab som følge af fysiske skader på bygning og/eller løsøre.

Klinikforsikring betingelser

eProtect ved IT-kriminalitet

Center for Cybersikkerhed advarer nu om et øget trusselsbillede, da IT-kriminelle prøver at udnytte Corona situationen. Det sker fx ved at IT-kriminelle forsøger at udbrede ransomware og sende phishinglinks og -sms’er, under dække af Coronavirus.

Trygs eProtect forsikring - den IT-kriminalitetsforsikring, som TandlægeTryghed tilbyder tandlægerne - sikrer bl.a. din klinik ved ransomware, DDos-angreb, virus/malware og dækker også, hvis en hacker tømmer klinikkens Netbank. eProtect/It-kriminalitetsforsikringen dækker kun driftstab ved Cyberangreb, samt hvis hackere tømmer klinikkens Netbank.

eProtect - læs mere


Tryg Rejseforsikring til tandlæger

Da der jævnligt sker ændringer i rejsevejledningen, henviser vi venligst til Trygs side her  

 
 
 
Kontakt & Bestil
39 46 00 80
 
 
 
Ring mig op
Send os dine oplysninger - så ringer vi til dig

ringmigop

Ring mig op