Forsikringer og Pension

Hvad gør TandlægeTryghed for dig?

I TandlægeTryghed er det altid tandlægernes ønsker og behov, der er drivkraften bag vores arbejde med, at finde netop de forsikringer, som vi tilbyder tandlægerne.

I TandlægeTryghed ved vi, at mange tandlæger efterspørger individuelle muligheder, og derfor har vi en bred vifte af forskellige forsikringer, der kan sammensættes præcis, som den enkelte ønsker det.

TandlægeTryghed giver dig seriøs, relevant og gratis rådgivning – ud fra netop dine ønsker og behov – og altid med udgangspunkt i den store viden og erfaring, vi gennem mange år har tilegnet os omkring tandlæger.

Den eneste forudsætning for at kunne benytte TandlægeTrygheds rådgivning og de enkelte forsikringer er, at du er medlem af Tandlægeforeningen, og du har givet Tandlægeforeningen dit samtykke ti,l at de må videregive oplysninger til os.

TandlægeTrygheds forskellige forsikringer er ikke indbyrdes afhængige – du kan vælge en eller flere - og altid kun dem, der er relevante for dig. Prisen og valg af én bestemt forsikring er heller ikke afhængig af, at du samtidig tegner en eller flere andre forsikringer eller pensioner.

Individuelle forsikringer eller pakkeløsninger?

Om du foretrækker individuelle forsikringer og pension eller en foruddefineret pakkeløsning, er et spørgsmål om temperament og tillid.

I TandlægeTryghed hjælper vi dig altid med at finde netop de forsikringer eller den pension, som du ønsker og har behov for.

Ønsker du at få et overblik over dine forsikrings- og pensionsforhold, er du altid velkommen til at kontakte Tandlæge Tryghed på tlf.nr. 39 46 00 80 eller på web@tdlt.dk.

Kontakt TandlægeTryghed når...

Der er mange forskellige situationer igennem livet, hvor det er vigtigt at få justeret sine forsikringer eller pension, og hvor der kan være en eller flere muligheder for at få økonomisk og anden hjælp. Læs mere om hvornår du bør kontakte TandlægeTryghed.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.

TandlægeTryghed har aftale med det enkelte forsikringsselskab om salg af forsikringer til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed administrationsbidrag fra det enkelte forsikringsselskab. Medarbejderne hos TandlægeTryghed modtager en fast løn og er således ikke provisionslønnet.

 
 
 
Kontakt & Bestil
39 46 00 80
 
 
 
Ring mig op
Send os dine oplysninger - så ringer vi til dig

ringmigop

Ring mig op