Skatteforhold

Alle ydelser efter § 11B (sygdom, barsel mv.) og § 11C (særlig trang) udbetales som B-indkomst, hvilket betyder, at der ikke er trukket skat ved udbetalingen fra TandlægeTryghed. Ved udbetaling til klinik (CVR-nr.) sker der ikke indberetning til SKAT. Ved udbetaling til CPR-nr. foretages indberetning til SKAT.

En klinikejers indbetaling til dagpengeordningen kan kvalificeres som en skattemæssig driftsomkostning, der kan fradrages i klinikejerens virksomhedsindkomst.


Særlig regel for tandlæger på folkepension

Tandlæger, der har opgivet deres erhvervsvirksomhed, vil som hovedregel være berettiget til folkepensionens fulde grundbeløb på kr. 80.328,- (2023), når de overgår til folkepension, hvis de ikke har en arbejdsindtægt på mere end kr. 359.200,- (2023).

Hvis arbejdsindtægten kommer over dette beløb, nedtrappes folkepensionens grundbeløb, idet dagpengeydelsen i denne sammenhæng sidestilles med arbejdsindtægt. Folkepensionens grundbeløb bortfalder helt ved en arbejdsindtægt på over kr. 627.000,- (2023)

Dette kan indebære, at et medlem, som under en periode med dagpengeydelse fra TandlægeTryghed overgår til folkepension, får folkepensionens grundbeløb reguleret, indtil dagpengeperioden ophører. Dette gælder også for tandlæger, som i forbindelse med sygdom, har afhændet deres virksomhed.