Særlig trang § 11C

Enhver tandlæge, der er medlem af Tandlægeforeningen og som arbejder i privat praksis og hvor denne praksis bidrager til dagpengeordningen, har mulighed for at søge om hjælp fra bestyrelsen i TandlægeTryghed i særlige tilfælde af akut trang på grund af sygdom, invaliditet eller dødsfald.


En tandlæges efterladte har også mulighed for at søge støtte i umiddelbar tilknytning til dødsfaldet.

Ansøgningsskema skal rekvireres hos TandlægeTryghed
på tlf.: 39 46 00 80 - tryk 2.

 
 
 
Kontakt og bestil
39 46 00 80
 
 
 
Ring mig op
Send os dine oplysninger - så ringer vi til dig

ringmigop

Ring mig op