Særlig trang § 11C

Enhver tandlæge, der har eller har haft overenskomst med Lønnings- og Takstnævnet (tidligere Den offentlige Sygesikring) og er medlem af Tandlægeforeningen har mulighed for at søge om hjælp fra bestyrelsen i TandlægeTryghed i særlige tilfælde af akut trang på grund af sygdom, invaliditet eller dødsfald.


En tandlæges efterladte har også mulighed for at søge støtte i umiddelbar tilknytning til dødsfaldet.

Ansøgningsskema skal rekvireres hos TandlægeTryghed
på tlf.: 39 46 00 80.

 
 
 
Kontakt og bestil
39 46 00 80
 
 
 
Ring mig op
Send os dine oplysninger - så ringer vi til dig

ringmigop

Ring mig op