Præmiefritagelse

Præmiefritagelse i 3. kvartal i 2020

Grundet den ekstraordinære situation med nedlukning af al ordinær aktivitet på landets tandklinikker fra medio marts til medio april 2020, har TandlægeTrygheds bestyrelse besluttet, at der ikke vil blive opkrævet præmie til dagpengeordningen for 3. kvartal 2020.

Hjælp til opretholdelse af sikkerhedsnet

Det er bestyrelsens vurdering, at en præmiefritagelse i 3. kvartal vil være en kærkommen og yderst relevant hjælp til tandklinikkerne under de aktuelle forhold. Selvom dette tiltag vil medføre en nedgang i TandlægeTrygheds formue på ca. 8,5 mio. kr., har bestyrelsen valgt at bruge en del af TandlægeTrygheds formue direkte på dagpengeordningen, og dermed til gavn for alle omfattede tandlæger. Det er ligeledes bestyrelsens håb, at TandlægeTrygheds hjælp kan forhindre, at klinikken vælger at opsige dagpengeordningen, som er en vigtig brik i tandlægernes daglige sikkerhedsnet.

Opkrævning

Alle klinikker, som har betalt 2. kvartals præmie, er dækket af dagpengeordningen i hele perioden fra april til oktober 2020.

Næste opkrævning til dagpengeordningen bliver til oktober, hvor præmien for 4. kvartal 2020 forfalder.

Vi håber, at TandlægeTrygheds bidrag til at reducere klinikkens forsikringsudgifter i en periode, vil være med til at sikre, at dagpengeordningen og alle øvrige relevante forsikringer kan opretholdes - også i en økonomisk trængt tid.

 
 
 
Kontakt og bestil
39 46 00 80
 
 
 
Ring mig op
Send os dine oplysninger - så ringer vi til dig

ringmigop

Ring mig op