Dagpengeordningen: Præmiefritagelse i 3. kvartal i 2020

03.04.2020

Dagpengeordningen: Præmiefritagelse i 3. kvartal i 2020

Grundet den ekstraordinære situation med nedlukning af al ordinær aktivitet på landets tandklinikker frem til udgangen af juni måned, har TandlægeTrygheds bestyrelse besluttet, at der ikke vil blive opkrævet præmie til dagpengeordningen for 3. kvartal 2020.

Hjælp til opretholdelse af sikkerhedsnet
Det er bestyrelsens vurdering, at en præmiefritagelse i 3. kvartal, vil være en kærkommen og yderst relevant hjælp til tandklinikkerne under de aktuelle forhold. Selvom dette tiltag vil medføre en nedgang i TandlægeTrygheds formue på ca. 8,5 mio. kr., har bestyrelsen valgt at bruge en del af TandlægeTrygheds formue, direkte på dagpengeordningen og dermed til gavn for alle omfattede tandlæger. Det er ligeledes bestyrelsens håb, at TandlægeTrygheds hjælp kan forhindre, at klinikken vælger at opsige dagpengeordningen, som er en vigtig brik i tandlægernes daglige sikkerhedsnet.

Vi opkræver præmie for 2. kvartal 2020
Vi opkræver præmien for 2. kvartal 2020 i løbet af april måned og denne præmie skal betales som hidtil. Der vil herefter ikke blive udsendt opkrævning til dagpengeordningen før til oktober, hvor præmien for 4. kvartal 2020 forfalder.

Alle klinikker, som har betalt 2. kvartals præmie, vil selvfølgelig være dækket af dagpengeordningen i hele perioden fra april til oktober 2020.

Vi håber, at TandlægeTrygheds bidrag til at reducere klinikkens forsikringsudgifter i en periode, vil være med til at sikre, at  dagpengeordningen og alle øvrige relevante forsikringer kan opretholdes – også i en økonomisk trængt tid.

TandlægeTrygheds bestyrelse

Niels Bruun               Peter Boch    Charlotte Halby Hanson
Anne Rømer Lund    Mads Bojer    Anders Hasselbach Hansen

Læs mere om dagpengeordningen


Klik her for at gå tilbage til forrige side
 
 
 
Kontakt og bestil
39 46 00 80
 
 
 
Ring mig op
Send os dine oplysninger - så ringer vi til dig

ringmigop

Ring mig op