Nye opkrævningsregler

TandlægeTryghed har den 21/9 2018 fremsendt mail med følgende indhold til alle klinikejere, som er medlem af Tandlægeforeningen:

Tandlægeoverenskomsten er som bekendt blevet opsagt af Danske Regioner pr. 31.5.2018 og det betyder, at der ikke mere automatisk indbetales til Tryghedsordningernes dagpengeordning. Fra den 1.6.2018 skal Tryghedsordningerne derfor selv sørge for, at tandlægerne indbetaler til dagpengeordningen. I henhold til vedtægternes § 4.1 kan Tryghedsordningernes bestyrelse fastsætte det beløb, der skal betales frem til førstkommende generalforsamling, hvor principperne for fremtidig opkrævning skal fastlægges. 

Grundet ovenstående har Tryghedsordningerne derfor bedt samtlige klinikejere oplyse om tandlægeomsætningen for 2017. Med tandlægeomsætning mener vi omsætningen fra klinikejere og øvrige tandlæger, som faktureres i samme ydernummer/CVR-nummer. 

Hidtil har indbetaling til dagpengeordningen været foretaget på baggrund af klinikkens samlede omsætning og således også den omsætning som tandplejerne har bidraget med. Da tandplejernes sygdom ikke dækkes af dagpengeordningen, har bestyrelsen besluttet, at der ikke længere skal indbetales for tandplejers omsætning, men alene for tandlægers omsætning. 

Det er bestyrelsens hensigt fremadrettet at fastholde udbetalingsniveauet således, at det forholdsmæssigt svarer til samme niveau, set i forhold til indbetalingerne, som hidtil. 

Udbetaling af dagpenge mv. vil i resten af 2018 fortsat blive beregnet på baggrund af 2017-indbetalingen. Udbetaling af dagpenge i sager, hvor 1. sygedag ligger i 2019, vil blive beregnet ud fra indbetalingerne i 2018.

NB. Vi skal gøre opmærksom på, at såfremt der ikke bliver indbetalt til dagpengeordningen, vil det ikke være muligt at modtage dagpenge for klinikejere og øvrige tandlæger, som arbejder under same ydernummer/CVR-nummer.

På Tryghedsordningernes generalforsamling den 24. november 2018 vil principperne for fremtidig indbetalinger til dagpengeordningen blive fastlagt.