Nye opkrævningsregler

Tandlægeoverenskomsten blev opsagt af Danske Regioner pr. 31.5.2018 og det betyder, at der ikke mere automatisk indbetales til TandlægeTrygheds dagpengeordning. Fra den 1.6.2018 skal TandlægeTryghed derfor selv sørge for, at tandlægerne indbetaler til dagpengeordningen. Alle klinikejere skal derfor tilmelde sig dagpengeordningen ved at udfylde og indsende TandlægeTrygheds skema.

Hidtil har indbetaling til dagpengeordningen været foretaget på baggrund af klinikkens samlede omsætning og således også den omsætning som tandplejerne har bidraget med. Da tandplejernes sygdom ikke dækkes af dagpengeordningen, skal der ikke længere indbetales for tandplejers omsætning, men alene for tandlægers omsætning. Det er derfor alene tandlægeomsætningen, som er relevant.

Præmien til dagpengeordningen udgør 0,5 % af årets tandlægeomsætning.

Det er bestyrelsens hensigt fremadrettet at fastholde udbetalingsniveauet således, at det forholdsmæssigt svarer til samme niveau, set i forhold til indbetalingerne, som hidtil. Der vil således kunne udbetales 38 % af tandlægeomsætningen i op til 22 uger og herefter 24 % af tandlægeomsætningen for den resterende periode. 

Udbetaling af dagpenge, hvor 1. sygedag ligger i 2019, vil blive beregnet ud fra indbetalingerne i 2018.

For nye klinikejere er det vigtigt, hurtigst muligt at meddele TandlægeTryghed om tilmelding til ordningen og senest inden for ½ år.

NB. Vi skal gøre opmærksom på, at såfremt der ikke bliver indbetalt til dagpengeordningen, vil det ikke være muligt at modtage dagpenge for klinikejere og øvrige tandlæger, som arbejder under same ydernummer/CVR-nummer.

 

 
 
 
Kontakt og bestil
39 46 00 80
 
 
 
Ring mig op
Send os dine oplysninger - så ringer vi til dig

ringmigop

Ring mig op