Konsulentbistand

Konsulentbistand ved længerevarende sygdom

Her på hjemmesiden finder du en tjekliste, som først og fremmest kan anvendes af klinikejere ved fravær fra klinikken i længere tid fx pga. sygdom eller barsel.

Ud over den hjælp og inspiration der er mulighed for at hente i tjeklisten, kan det for en klinikejer være både vanskeligt og uoverskueligt at skulle sikre, at driften af klinikken kan fortsætte bedst muligt, hvis man samtidig fx er blevet syg.

På den baggrund har TandlægeTryghed besluttet, at der kan ydes konsulentbistand i op til 6½ timer, hvis en klinikejer har et længerevarende fravær, som berettiger til udbetaling af sygedagpengeydelser i henhold til TandlægeTrygheds vedtægter.

Der vil være mulighed for support via personligt møde, over Skype, telefonisk eller via mail. Supporten starter dog altid med ½ times telefonisk kontakt, hvor klinikejer og konsulenten drøfter den aktuelle situation og ønsker til hjælpen.

TandlægeTryghed oplyser i de konkrete sygedagpengesager om muligheden for at benytte tilbuddet om konsulenttimer.

For mere information kontakt sekretariatet på telefon 39 46 00 80.

 
 
 
Kontakt og bestil
39 46 00 80
 
 
 
Ring mig op
Send os dine oplysninger - så ringer vi til dig

ringmigop

Ring mig op