Historie

TandlægeTryghed er en kollegial hjælpekasse for medlemmer af Tandlægeforeningen.

Opløsning af den gamle sygekasseordning

Da den gamle sygekasseordning i sin tid blev opløst, blev der tilbagebetalt 600.000 kr. i forbindelse med en forsinket honorarregulering. Beløbet tilhørte de praktiserende tandlæger, men det var ikke muligt at finde en rimelig fordelingsnøgle til de enkelte medlemmer med overenskomst. Derfor satte man beløbet til side på en særskilt konto til brug for fælles bedste.

Det fælles bedste skulle blive til Administrationsfonden – senere Tandlægernes Tryghedsordninger - nu TandlægeTryghed. Initiativet til det kom fra PTO, der sendte sit første udkast til Tandlægeforeningens hovedbestyrelse i 1969, dog uden at det vandt genklang. Først efter et systemskifte i 1972 blev forslaget taget op igen. Administrationsfonden blev en realitet efter enstemmig vedtagelse på Tandlægeforeningens generalforsamling i 1974.

Administrationsfonden

På det tidspunkt var beløbet på 600.000 kr. vokset til 1,3 mio. kr., som således var Administrationsfondens startkapital. Formålet med Administrationsfonden var at sikre tandlægerne ved sygdom, da det havde vist sig, at tandlæger generelt var underforsikret. 40 % af tandlægerne var helt uden dækning ved sygdom.

Der blev lavet overenskomst med sygekassernes afløser, Den Offentlige Sygesikring, om, at alle praktiserende tandlæger, som var medlem af Tandlægeforeningen, hver måned skulle trækkes for en fast procentdel (0,8 %) af deres sygesikringsomsætning, før tandlægen fik sit tilgodehavende udbetalt. Den sats er siden forhøjet flere gange.

TandlægeTryghed

På HGF i 1997 ændrede Administrationsfonden navn til DTF’s Tryghedsordninger, nu ændret til TandlægeTryghed. Samtidig ændredes status fra en fond til en hjælpekasse og de første vedtægter for TandlægeTryghed blev vedtaget.

Indbetalingen af den aftalte procentsats af sygesikringsomsætningen (nu Tandlægeoverenskomsten) udgør finansieringen af TandlægeTrygheds kerneydelse: Udbetaling af ydelse ved længerevarende sygdom, barsel o.m.a.

Pr. 1/10 2013 var trækket 2,75 % af omsætningen i henhold til Tandlægeoverenskomsten og der udbetaltes ca. 30 mio. kr. om året til tandlæger, der var syge eller på barsel mv.

Den 1/6 2018 ophørte Tandlægeoverenskomsten og indbetalingerne via regionerne ligeså. Det er herefter frivilligt om den enkelte klinikejer ønsker at være omfattet af ordningen.

Den enkelte klinikejer skal selv sørge for at tilmelde sig og indbetale til dagpengeordningen. Hvert år udarbejdes der et skema, som ved tilmelding skal fremsendes til TandlægeTryghed i udfyldt stand. Årets præmie beregnes på baggrund af den oplyste tandlægeomsætning året forinden. Præmien udgør 0,55 % af tandlægeomsætningen. Opkrævning og indbetaling sker hvert kvartal.

 

 
 
 
Kontakt og bestil
39 46 00 80
 
 
 
Ring mig op
Send os dine oplysninger - så ringer vi til dig

ringmigop

Ring mig op