#
 
 

Konkrete udfordringer

Konkrete udfordringer - eksempler

Her kan du se en række "tænkte" konkrete situationer, hvor Erhvervsrådgivningen kan være relevant.

EKSEMPLER PÅ KONKRETE UDFORDRINGER
Klinikejer, der ikke ved, hvordan der sikres god trivsel på arbejdspladsen og dette, en eller flere gange, har været, eller er på vej til, at være problematisk i driften.
Klinikejer, der ikke magter den svære samtale (fx advarsel eller opsigelse) og hvor dette er en konkret udfordring.
Klinikejer har svært ved at opretholde overblik over de forskellige driftsopgaver og uoverskueligheden er tiltagende og problematisk, og dette er ved at "true" klinikejeren med en sygemelding.
Klinikejer oplever tiltagende tidspres på arbejdstimer, sondring mellem "stoletimer" og "administrative timer" og arbejde/fritid.
En klinikejer har en verserende klagesag/tilsynssag eller lignende og føler sig usikker/angst, enten i forhold til fortsat at arbejde som tandlæge eller til at drive klinikken.
Ansat tandlæge, hvor et dårligt arbejdsmiljø "truer" evnen til at fortsætte i jobbet.
Klinikejer eller ansat tandlæge er bange for at begå fejl og dette udvikler sig til, eller er ved at udvikle sig til, reel (præstations-) angst, og tandlægen er tæt på en sygemelding.
Klinikejer eller ansat tandlæge med konflikter på arbejdspladsen, hvor situationen er ved at "true" tandlægen på evnen til at fungere på arbejde.
Arbejdet i et klinikfællesskab giver klinikejer personlige udfordringer eller tilbagevendende konflikter med en eller flere andre klinikejere, der er så belastende, at en sygemelding "truer".
Klinikejer, der føler sig fastlåst i en svær situation og mangler ledelsesmæssige redskaber til, at komme ud af situationen og undgå lignende situationer.