Erhvervsrådgivning

Erhvervsrådgivning

Erhvervsrådgivningen er et tilbud til klinikejere og ansatte tandlæger i privat praksis. Hvis du har konkrete, uoverskuelige personlige udfordringer, som påvirker din evne til at kunne udføre dit arbejde som klinikejer og/eller tandlæge, kan der være mulighed for at få hjælp gennem Erhvervsrådgivningen.

Hvad består erhvervsrådgivningen af?

Erhvervsrådgivningen består af forskellige tilbud indenfor coaching, rådgivning og sparring:

Erhvervspsykolog
Gennem dialog med en erhvervspsykolog, bliver din konkrete situation klarlagt og udfordringerne drøftet. Hvis erhvervspsykologen kan hjælpe dig, vil et forløb med coaching eller rådgivning blive igangsat. TandlægeTryghed kan bevillige op til 12 timers konsultation. Læs mere her.

Erhvervskonsulent
Erhvervskonsulenten kan hjælpe dig med konkrete driftsmæssige problemstillinger i din klinik. TandlægeTryghed kan bevillige op til 6½ timers rådgivning. læs mere her.

Økonomisk konsulent
Den økonomiske konsulent vil foretage en gennemgang af dine økonomiske forhold. Med en sådan gennemgang vil du få en hjælp til et økonomisk overblik over din situation. Læs mere her.

Socialrådgiver
Socialrådgiveren kan hjælpe dig  og give rådgivning om ydelser og indsatser indenfor det sociale- og beskæftigelsesområdet. TandlægeTryghed kan bevillige op til 4½ timers rådgivning. Læs mere her.

Fagligt netværk
Er det faglige forhold, der ligger til grund for din konkrete situation, kan TandlægeTryghed bevillige op til 6 timers sparring med en supervisor, via telefon eller ved fysisk møde. Supervisoren er en del af et fagligt netværk af særligt udvalgte tandlæger, som TandlægeTryghed har etableret i samarbejde med Tandlægeforeningen.

Hvornår og hvordan kan jeg få Erhvervsrådgivning?

TandlægeTryghed vil altid vurdere individuelt, om den konkrete situation kan berettige til at gøre brug af Erhvervsrådgivningen. Kontakt TandlægeTryghed på 39 46 00 80, hvis du har brug for hjælp.

Her kan du se eksempler på konkrete udfordringer, hvor Erhvervsrådgivningen kunne være relevant.

Kontakt os

Står du med en konkret, uoverskuelig udfordring og er du i tvivl, om du kan gøre brug af tilbuddet om Erhvervsrådgivning, skal du kontakte TandlægeTryghed og høre mere om dine muligheder. Ring til os på 39 46 00 80 - tryk 2 eller send en mail på dagpenge@tdlt.dk