Erhvervsrådgivning

Erhvervsrådgivning

Erhvervsrådgivningen er et tilbud til klinikejere og ansatte tandlæger i privat praksis. Hvis du har konkrete, uoverskuelige personlige udfordringer, som påvirker din evne til at kunne udføre dit arbejde som klinikejer og/eller tandlæge, kan der være mulighed for at få hjælp gennem Erhvervsrådgivningen.

Hvad består erhvervsrådgivningen af?

Erhvervsrådgivningen består af forskellige tilbud indenfor coaching, rådgivning og sparring:

Erhvervspsykolog
Gennem dialog med en erhvervspsykolog, bliver din konkrete situation klarlagt og udfordringerne drøftet. Hvis erhvervspsykologen vil kunne hjælpe dig, vil et forløb med coaching eller rådgivning blive igangsat. TandlægeTryghed kan bevillige op til 12 timers konsultation.

Erhvervskonsulent
Gennem dialog med erhvervskonsulenten, vil konsulenten vurdere de konkrete udfordringer og herudfra rådgive omkring mulige driftsmæssige tiltag. TandlægeTryghed kan bevillige op til 6½ timers rådgivning.

Fagligt netværk
Er det faglige forhold, der ligger til grund for din konkrete situation, kan TandlægeTryghed bevillige op til 6 timers sparring med en supervisor, via telefon eller ved fysisk møde. Supervisoren er en del af et fagligt netværk af særligt udvalgte tandlæger, som TandlægeTryghed har etableret i samarbejde med Tandlægeforeningen.

Hvornår kan jeg få Erhvervsrådgivning?

TandlægeTryghed vil altid vurdere individuelt, om den konkrete situation kan berettige til at gøre brug af Erhvervsrådgivningen. Kontakt derfor altid TandlægeTryghed på 39 46 00 80, hvis du har brug for hjælp.

Her kan du se eksempler på konkrete udfordringer, hvor Erhvervsrådgivningen kunne være relevant.

Kontakt os

Står du med en konkret, uoverskuelig udfordring og er du i tvivl, om du kan gøre brug af tilbuddet om Erhvervsrådgivning, skal du kontakte TandlægeTryghed og høre mere om dine muligheder. Ring til os på 39 46 00 80 eller send en mail på web@tdlt.dk

 
 
 
Kontakt og bestil
39 46 00 80
 
 
 
Ring mig op
Send os dine oplysninger - så ringer vi til dig

ringmigop

Ring mig op