Dødsfald

Hvis en tandlæge afgår ved døden, kan der udbetales et engangsbeløb til tandlægens ægtefælle, samlever eller hjemmeboende børn under 21 år, såfremt afdødes efterladte ikke er berettiget til efterløn fra afdødes arbejdsgiver.

Engangsbeløbet udgør pr. 1/1 2023 kr. 100.000,-


Beløbet udbetales direkte til den efterladte personligt og indberettes til Skat som B-indkomst.

Hvis en klinikejer er pligtig at betale efterløn til en afdød privatansat tandlæges efterladte, kan arbejdsgiveren modtage dagpengeydelse svarende til, hvad der i denne periode ville være udbetalt i tilfælde af sygdom. Materiale til brug for ansøgning om ydelse skal rekvireres hos TandlægeTryghed på tlf.: 39 46 00 80 - tryk 2.

 
 
 
Kontakt og bestil
39 46 00 80
 
 
 
Ring mig op
Send os dine oplysninger - så ringer vi til dig

ringmigop

Ring mig op