Barselsdagpenge

Hvis du som klinikejer eller en af dine ansatte tandlæger skal på barsel, kan klinikken søge om barselsydelse fra dagpengeordningen.

 

 

Dagpengeydelsen er 12% af omsætningen for den barslende tandlæge i kalenderåret inden første fraværsdag. TandlægeTryghed modregner dog det beløb, som klinikken modtager fra Barsel.dk, og som i 2023 udgør kr. 85 pr. time.

Hvis den barslende tandlæge er en kvinde, kan klinikken få udbetalt barselsydelse 4 uger før forventet fødsel og op til 15 uger efter fødslen.

Hvis den barslende tandlæge er en mand, kan klinikken få udbetalt barselsydelse op til 15 uger efter fødslen.

Eksempel på beregning af barselsydelse:

Tandlæge A går på barsel den 1/3 2023.

Tandlæge A havde i 2022 en omsætning på 2.000.000 kr. og arbejder 30 timer ugentligt (= 6 timer pr. dag).

Beregning af barselsydelse: 2.000.000 kr.: 253 dage x 12% = 949 kr. pr. dag.

Modregningsbeløb pr. dag: 6 x 85 kr. = 510 kr.

Udbetaling til klinikken pr. hverdag: 949 kr. - 510 kr. = 439 kr.

Adoption

Hvis du som klinikejer eller hvis en af dine ansatte tandlæger skal adoptere, kan klinikken søge om barselsydelse fra dagpengeordningen på samme vilkår som ved barsel.

Hvis barnet skal hentes i udlandet, svarer udrejsedagen til 1. fraværsdag i barselsorloven inden forventet fødsel. De 14 dages barselsorlov starter ved hjemkomsten til Danmark.

Rekvirer ansøgningsskema hos TandlægeTryghed på tlf. 3946 0080 – tryk 2.

Udbetaling af dagpenge

Klinikken har mulighed for at søge om dagpenge i det offentlige, selvom der udbetales ydelse fra TandlægeTryghed. Udbetalinger fra det offentlige modregnes ikke i TandlægeTrygheds dagpengeydelse.

Barselsdagpenge udbetales som hovedregel til klinikken, der indbetaler præmien til dagpengeordningen.

Hvis den barslende tandlæges ansættelsesforhold stopper i barselsforløbet, er der mulighed for at udbetalingen i den resterende del af perioden kan overgå til den barslende tandlæge, hvis den barslende tandlæge er medlem af Tandlægeforeningen.

Rekvirer ansøgningsskema hos TandlægeTryghed på tlf. 3946 0080 – tryk 2.

 
 
 
Kontakt og bestil
39 46 00 80
 
 
 
Ring mig op
Send os dine oplysninger - så ringer vi til dig

ringmigop

Ring mig op