Barsel mødre

Hvis en tandlæge er fraværende på grund af barsel, kan der søges dagpengeydelser fra TandlægeTryghed efter samme regler, som ved erhvervsudygtighed som følge af sygdom og/eller ulykke. Dagpengeydelsen udgør 12 % af tandlægens omsætning, og kan max. udgøre 50 % af dagpengeydelsen ved sygdom.

Beregning af omsætning

Beregningsgrundlaget er den barslende tandlæges omsætning det sidste hele kalenderår før 1. fraværsdag.

Udbetaling af barselsydelse

Der kan udbetales barselsydelse fra 4 uger før forventet fødsel (termin) og til 14 uger efter fødslen.

Ved barsel dækkes 12 % af den barslende tandlæges omsætning. Dog modregner TandlægeTryghed det beløb, som klinikken modtager fra Barsel.dk - i 2022 kr. 80 pr. time.

Eksempel på beregning af barselsydelse:

Tandlæge A går på barsel den 1/3 2022.

Tandlæge A havde i 2021 en omsætning på 2.000.000 kr. og arbejder 30 timer ugentligt.

Barselsydelsen pr. dag beregnes således: 2.000.000 kr. : 253 x 12 % = 949 kr. pr. dag.

Modregningsbeløbet udgør pr. dag: 6 x 80 kr. = 480 kr.

Udbetaling til klinikken udgør herefter pr. hverdag: 949 kr. - 480 kr. = 469 kr.

Barselsydelser udbetales altid til klinik/klinikejer/arbejdsgiver svarende til det CVR-nr./ydernummer, der senest har indbetalt til dagpengeordningen. Dette gælder også for ansatte i eget selskab.

Dog kan der være tilfælde, hvor ansættelsesforholdet ophører, mens klinik/klinikejer/arbejdsgiver modtager dagpenge. I sådanne tilfælde kan udbetalingen overgå til den barslende tandlæge selv, så længe betingelserne for dagpengeudbetalinger fortsat er gældende og den barslende er berettiget til at modtage ydelserne.

Adoption

Ved adoption beregnes ydelsen på samme måde som ved barsel.
Hvis et barn skal hentes i udlandet beregnes udrejsedagen som svarende til 1. fraværsdag i barselsorloven inden forventet fødsel. Den dag man er hjemme i Danmark igen starter de 14 ugers orlov.

Materiale til brug for ansøgning om ydelse skal rekvireres hos TandlægeTryghed på tlf.: 39 46 00 80 - tryk 2.

Yderligere information finder du under "Download relevant materiale" i højre spalte.

 
 
 
Kontakt og bestil
39 46 00 80
 
 
 
Ring mig op
Send os dine oplysninger - så ringer vi til dig

ringmigop

Ring mig op