Barsel fædre

En mandlig tandlæge kan inden for det første år, hvor han har fået barn, ansøge om ydelse i forbindelse med 2 ugers (10 hverdage) barsel.

Ydelsen fra TandlægeTryghed svarer til det offentliges maksimum for dagpenge og udgør kr. 4.465,- pr. uge (2022)


Udbetaling af ydelsen 

Ydelsen fra TandlægeTryghed udelukker ikke muligheden for dagpenge fra det offentlige og modregnes ikke.

Hvis tandlægen modtager løn under barselsperioden udbetales ydelsen til arbejdsgiver.

Hvis tandlægen ikke modtager løn under barselsperioden udbetales ydelsen til vedkommende selv.

Blanket til brug for ansøgning om ydelse skal rekvireres hos TandlægeTryghed på tlf.: 39 46 00 80 - tryk 2.

 
 
 
Kontakt og bestil
39 46 00 80
 
 
 
Ring mig op
Send os dine oplysninger - så ringer vi til dig

ringmigop

Ring mig op