Dagpenge

Tandlægernes Tryghedsordninger – oprindeligt Administrationsfonden - er en kollegial hjælpekasse for medlemmer af Tandlægeforeningen.

Opløsning af den gamle sygekasseordning

Da den gamle sygekasseordning i sin tid blev opløst, blev der tilbagebetalt 600.000 kr. i forbindelse med en forsinket honorarregulering. Beløbet tilhørte de praktiserende tandlæger, men det var ikke muligt at finde en rimelig fordelingsnøgle til de enkelte medlemmer med overenskomst. Derfor satte man beløbet til side på en særskilt konto til brug for fælles bedste.

Det fælles bedste skulle blive til Administrationsfonden – nu Tandlægernes Tryghedsordninger. Initiativet til det kom fra PTO, der sendte sit første udkast til Tandlægeforeningens hovedbestyrelse i 1969, dog uden at det vandt genklang. Først efter et systemskifte i 1972 blev forslaget taget op igen. Administrationsfonden blev en realitet efter enstemmig vedtagelse på Tandlægeforeningens generalforsamling i 1974.

Administrationsfonden

På det tidspunkt var beløbet på 600.000 kr. vokset til 1,3 mio. kr., som således var Administrationsfondens startkapital. Formålet med Administrationsfonden var at sikre tandlægerne ved sygdom, da det havde vist sig, at tandlæger generelt var underforsikret. 40 % af tandlægerne var helt uden dækning ved sygdom.

Der blev lavet overenskomst med sygekassernes afløser, Den Offentlige Sygesikring, om, at alle praktiserende tandlæger, som var medlem af Tandlægeforeningen, hver måned skulle trækkes for en fast procentdel (0,8 %) af deres sygesikringsomsætning, før tandlægen fik sit tilgodehavende udbetalt. Den sats er siden forhøjet flere gange.

Tandlægernes Tryghedsordninger

På HGF i 1997 ændrede Administrationsfonden navn til DTF’s Tryghedsordninger. Samtidig ændredes status fra en fond til en hjælpekasse og de første vedtægter for Tryghedsordningerne blev vedtaget.

Indbetalingen af den aftalte procentsats af sygesikringsomsætningen (nu Tandlægeoverenskomsten) udgør finansieringen af Tryghedsordningernes kerneydelse: Udbetaling af ydelse ved længerevarende sygdom, barsel o.m.a.

Pr. 1/10 2013 er trækket 2,75 % af omsætningen i henhold til Tandlægeoverenskomsten og der udbetales ca. 30 mio. kr. om året til tandlæger, der er syge eller på barsel mv.

Den 1/6 2018 ophørte Tandlægeoverenskomsten og indbetalingerne via regionerne ligeså. Frem til generalforsamlingen i november 2018 har Tryghedsordningernes bestyrelse fastsat indbetalingerne til 0,5 % af den oplyste tandlægeomsætning.