Tegn eller ændre forsikringen

Oprettelse af eProtect eller Netbanktyveriforsikring

Oprettelse af en eProtect eller Netbanktyveriforsikring sker via vores online bestillingsformular nedenfor på denne side. Ved online bestilling kan forsikringen træde i kraft med det samme.

Hvem kan tegne forsikringen?

eProtect- og/eller Netbanktyveriforsikringen kan tegnes af virksomheder hjemmehørende i Danmark, der har et dansk CVR-nr. og er medlem at Tandlægeforeningen.

Virksomhedens datterselskaber er automatisk omfattet af samme eProtect- eller Netbanktyveriforsikring.

Er I flere tandlæger, som er gået sammen i et klinikfællesskab, kan Tryg tilbyde en samlet eProtect- og Netbanktyveriforsikring, der dækker alle selskaber i klinikfællesskabet. Læs mere her.

Vær opmærksom på, at der gælder særlige krav om sikkerhedsforskrifter for forsikringens oprettelse og dækning.

Tegn eProtect- eller Netbanktyveriforsikring

Hvis du vil oprette en eProtect eller en enkeltstående Netbanktyveriforsikring til din virksomhed, skal du bekræfte og bestille forsikringen på bestillingsknappen nedenfor. Du bliver herefter videresendt til Trygs bestillingsside, hvor du får mulighed for at vælge de ønskede dækninger.

Basis samtykke

Som forsikringstager erklærer jeg, at indeværende bestilling skal betragtes som en begæring om at tegne eProtect eller Netbanktyveriforsikring for det/de nævnte selskab/selskaber. Betalingen af den opkrævede præmie er efterfølgende at betragte som en accept af at tegne forsikringen/forsikringerne på de aftalte vilkår.

Derudover giver jeg samtykke til, at alle oplysninger, herunder personlige oplysninger, kan udveksles mellem Tryg Forsikring og TandlægeTryghed. Jeg er bekendt med, at jeg altid kan trække samtykket tilbage, men at dette i så fald kan have betydning for fortsættelse af forsikringen.

Jeg er enig i ovenstående og giver samtykke.

Betaling af forsikringen

Betalingen sker udelukkende via Betalingsservice. Du modtager derfor ikke et indbetalingskort.
Første betaling sker den førstkommende 1. i måneden, hvis du tegner forsikringen senest den 10. i måneden. Ex: Hvis du tegner forsikringen den 9. januar, sker første betaling den 1. februar. 
Tegner du forsikringen senere end den 10. i måneden sker første betaling den efterfølgende 1. i måneden. Efterfølgende årlige betalinger sker 1 år efter førstkommende 1. i måneden efter forsikringens ikrafttræden. Ex: Hvis du tegner forsikringen den 15. januar, sker første betaling den 1. marts.

Ønsker du at ændre din forsikring?

Hvis du ønsker at ændre på en eksisterende eProtect eller Netbanktyveriforsikring, skal du kontakte TandlægeTryghed på tlf. 39 46 00 80 (tast 1) eller på mail: web@tdlt.dk.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.
TandlægeTryghed har aftale med Tryg om salg af eProtect- og Netbanktyveriforsikringer til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed administrationsbidrag fra Tryg.

 
 
 
Kontakt og Bestil
39 46 00 80
 
 
 
Ring mig op
Send os dine oplysninger - så ringer vi til dig

ringmigop

Ring mig op